Lisen Johansson

Forskar på hur olika material bryts ner i olika miljöer

lisen-johansson-940px

Detektivarbete där man försöker hitta pusselbitar för att förstå varför ett material inte är lämplig.

Min forskning går ut på att ta reda på hur material, främst metaller, bryts ner i olika miljöer. Det är viktigt att veta när man tillverkar olika produkter, exempelvis motorer, distributionssystem för dricksvatten, fjärrvärme och annan infrastruktur, för att kunna välja rätt material och maximera livslängden.

Rent praktiskt innebär arbetet att jag till exempel gör labexponeringar, tittar i mikroskop och utför kemiska analyser för att kunna beskriva hur en specifik miljö påverkar ett material. Ofta är det ett detektivarbete där man får försöka hitta pusselbitar för att förstå varför ett material inte är lämpligt och hur man kan göra det mer tåligt.

Det är ett spännande område att jobba inom eftersom det berör många olika områden och eftersom det hela tiden sker utveckling.

Kontaktuppgifter:
Swerea KIMAB


Johan Lind

Hur lär sig djur olika beteenden?

johan-lind-940px

Jag är intresserad av både djurs och människors beteenden. I min forskning försöker jag ta reda på hur djur kan lära sig olika beteenden och hur det skiljer sig från hur människor lär sig. Jag har en bakgrund i etologi men arbetar nu tvärvetenskapligt vid gränsen mellan etologi, psykologi och antropologi.

Lärosäte: Stockholms universitet


Jens Magnusson

Stamceller för behandling av hjärnans sjukdomar

jens-magnusson-940px

Man trodde länge att den vuxna hjärnan var helt oförmögen att bilda nya nervceller och att vi människor lever hela våra liv med de nervceller vi föddes med. Nu vet vi att så inte är fallet; hjärnan skapar faktiskt kontinuerligt nya nervceller i några få mycket speciella områden. Det finns sjukdomar som karaktäriseras av en förlust av hjärnceller, såsom stroke och Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Många forskare tror att dessa sjukdomar i framtiden skulle kunna behandlas bättre om det gick att ersätta de celler som dött. För att detta ska bli verklighet är det dock mycket viktigt att vi först lär oss mer om hur hjärnan reglerar nybildandet av nervceller. Om vi förstår mer om hur detta går till kan det kanske på sikt bli möjligt att stimulera hjärnans nervcellsnybildande kapacitet så att den sträcker sig även utanför de speciella cellnybildande områdena, en vision som kan medföra helt nya behandlingsmetoder för några av hjärnans mest svårbehandlade sjukdomar.

Kontaktuppgifter:
Jens Magnusson
Doktorand CMB
von Eulers väg 3
171 77 Stockholm
Tel:0735-67 1112


Erika Groth

Evolutionen av växternas form och funktion

erika-groth-940px

Jag jämför olika sorters växter för att ta reda på hur växternas utveckling och fysiologi har förändrats på den molekylära nivån under hundratals miljoner år av evolution. Min nuvarande forskning handlar om enzymer som klipper av kolhydrater. Enzymerna behövs både för att bilda och för att bryta ner ved, men jag är mer intresserad av deras roll i växternas sexliv.

Lärosäte: KTH, Kungliga Tekniska Högskolan


Framträdande om små barn gjorde stor succé

Andreas Ohlin arbetar med små, små barn. Han vann finalen i Forskar Grand Prix 2013 med ett framträdande om hur man med en enkel metod kan åstadkomma en drastisk ökning av för tidigt födda barns chanser till överlevnad och ett vanligt liv. Andreas kan se flera anledningar till varför man som forskare har allt att vinna på att ställa upp i tävlingen.

Läs mer


”Med orden ska du måla en berättelse!”

Forskar Grand Prix är tävlingen där forskare på några minuter presenterar sin forskning på ett fängslande, inspirerande och pedagogiskt sätt. Vi ringde upp Marie Dacke som vann förra året, för att prata med henne om hur man lägger upp ett framförande och hur erfarenheterna från tävlingen har påverkat henne. Hon sitter just nu vid köksbordet och färdigställer ett avsnitt som handlar om polarisationsseende hos dyngbaggar. Det ska publiceras i en bok som heter Recent Advances in polarization vision.

Läs mer