Så gör du din Forskar Grand Prix-presentation!

Anders Sahlman, coach och projektledare för Forskar Grand Prix-finalen, ger i fyra korta filmer värdefulla tips till dig som ska göra en presentation till Forskar Grand Prix!

English subtitles available!