Forskar Grand Prix har arrangerats i anslutning till vetenskapsfestivalen ForskarFredag varje år sedan 2012. Nedan har vi sammanställt information om alla tidigare evenemang.

Akram Zamani från Högskolan i Borås i finalen 2019. Foto: Erik Cronberg.