Forskar Grand Prix är Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. De tävlande ska presentera sin forskning på ett så enkelt, inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt – på fyra minuter!

Se sammanfattningen från riksfinalen 2023 ovan! Tidigare år finns här.

En jury, tillsammans med publiken, utser vinnaren. Lokala tävlingar hålls runt om i landet i anslutning till vetenskapsfestivalen ForskarFredag och vinnarna möts sedan i en final i Stockholm den 26 november.

Forskarna får coachning och träning i presentationsteknik som de har stor nytta av i olika sammanhang under sin karriär. Publiken får en insyn i forskningsprojekt inom vitt skilda forskningsområden under underhållande och inspirerande former!

Tävlingen är en bearbetad version av Norges Forsker Grand Prix, som i sin tur är utvecklad från ett koncept skapat av Center for Kunst og Videnskab vid Syddansk Universitet i Danmark.

Forskar Grand Prix samordnas av föreningen Vetenskap & Allmänhet sedan 2012 och arrangeras i ett samarbete med forskningsråden FormasForteVinnova och Vetenskapsrådet.


 Hur kan din organisation  bli värd för en Forskar Grand Prix-tävling? 

 Är du forskare och vill veta mer om vad det innebär att delta?