I Forskar Grand Prix tävlar forskare i att göra den mest begripliga, fängslande och inspirerande presentationen av sin forskning på fyra minuter.

I Forskar Grand Prix tävlar forskare i att göra den mest begripliga, fängslande och inspirerande presentationen av sin forskning på fyra minuter. Lokala eller regionala deltävlingar arrangeras i samband med vetenskapsfestivalen ForskarFredag där vinnarna går vidare till den nationella finalen i Stockholm i november. Tävlingen ska i huvudsak hållas på svenska, men tävlingsbidrag på engelska är tillåtna.

Den nationella finalen genomförs av Vetenskap & Allmänhet, VA och forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Syfte och målgrupp

 • visa hur forskning kan förmedlas på ett begripligt, fängslande och inspirerande sätt,
 • utveckla forskares förmåga till och värdering av att kommunicera om sin forskning,
 • ge publiken en underhållande upplevelse, samtidigt som de får veta mer om forskning,
 • ge forskningskommunikation högre status och uppmärksamhet,
 • visa på bredden i svensk forskning.

Målgrupp för tävlingen är den breda allmänheten, i första hand ungdomar och unga vuxna. Varje arrangör bestämmer själv målgrupp för den egna deltävlingen.

Tävlingsupplägg

 • 5-9 deltagare får i en inledande rond 4 minuter på sig att på en scen presentera sin forskning för en jury och publik.
 • Därefter ger juryns tre medlemmar, som företräder akademi, media och scenkonst, sina kommentarer och feedback i positiv anda, enbart om sina respektive områden.
 • Presentationen bedöms av juryn utifrån framförande (scennärvaro, gestaltning), förståelse (upplägg, berättande, begriplighet) och forskning (vetenskaplighet, beskrivning av vetenskaplig metod).
 • Efter att alla tävlande har framfört sin presentation görs en ”snabbrepris” där varje deltagare gör ett 30 sekunder långt inlägg varefter publiken ger sitt betyg till varje tävlande, alternativt röstar varje person i publiken på sin favorit. Efter det lämnar juryn sina sifferbetyg (1-5).
 • Därefter följer någon form av mellanakt/paus medan juryns och publikens röster räknas samman.
 • En vinnare utses och hyllas!

Forskar Grand Prix Digital

Vetenskap & Allmänhet arrangerar en digital deltävling där forskare i hela Sverige kan tävla om en plats i finalen genom att skicka in en videopresentation av sin forskning. Reglerna för den digitala deltävlingen är samma som för de lokala deltävlingarna. Den person som vinner den digitala deltävlingen får samma coachning inför finalen som de andra finalisterna. Läs mer om Forskar Grand Prix Digital.

Tävlande

De tävlande ska arbeta med forskning inom privat eller offentlig sektor i Sverige till exempel:

 • Högskolelärare, forskare eller personer som arbetar med att tillämpa vetenskap eller teknik
 • Forskarstudenter

Tävlingen är däremot inte öppen för den som arbetar professionellt med att kommunicera vetenskap, t.ex. informatörer, kommunikatörer, konstnärer som arbetar med vetenskapliga teman, Science center-personal, journalister, osv.

Presentationen

 • De tävlande ska utforma en presentation på max fyra minuter om sin forskning.
 • Tidtagningen måste vara noggrann och ingen tävlande får fortsätta sin presentation längre än maximalt tillåten tid.
 • Presentationen hållas på svenska eller engelska.
 • Presentationen får inte utformas av någon annan; en kommunikatör, kollega eller dylikt. De tävlande ska själva äga materialet men får ta stöd och hjälp av experter inom de olika områdena.
 • Det är tillåtet och välkommet att använda rekvisita.
 • Att använda presentationsverktyg som Powerpoint är tillåtet, men gör det med urskiljning. Tänk att eventuella bilder/filmer ska vara ett stöd som lyfter presentationen, inte bär den. Eventuella foton, illustrationer och ljudklipp som används måste vara upphovsrättsfria.
 • Deltagarna ska inför deltävlingarna erbjudas handledning/coaching i presentationsteknik av de lokala arrangörerna. Observera att detta moment är obligatoriskt för arrangörer och deltagare!

Bedömning och poängsättning

 • Juryn och publiken betygsätter varje tävlande enligt en lämplig skala utifrån röstningsmetod, till exempel där 1 är lägsta och 5 är högsta poäng.
 • Publikröstningen kan göras med hjälp av mentometerknappar, sms-röstning, poänglappar, etc. Resultatet visas inte för publiken.
 • Jurymedlemmarna visar skyltar med sina individuella poäng efter sin feedback efter varje presentation.
 • Publikens respektive juryns röster omvandlas till ett medelbetyg. De två medelbetygen läggs sedan samman för varje tävlande. Publikens röster ska räknas som 2/3 av totalpoängen och juryns som 1/3. Slutpoängen är dold för publiken.

Final

 • I november arrangeras en nationell final i Stockholm med samma tävlingsupplägg.
 • Deltagare i finalen är den med högst poäng från varje deltävling i landet och online.
 • Alla finalister erbjuds personlig coachning i presentationsteknik ca en månad före finalen. Coachen träffar samtliga finalister vid personligt möte. Samma coach hjälper finalisterna att finslipa sin presentation vid repetitionerna i Stockholm i anslutning till finalen.
 • Finalisterna samlas i Stockholm dagen före finalen för gemensam genomgång, middag, enskilda repetitioner på finalscenen och genrep.