Maximera dina fyra minuter! Här är retorikerns fem bästa tips för hur du gör intryck på scenen.

Ellen Lindell, finalist från Högskolan i Borås i finalen 2017. I bakgrunden juryn: Agnes Wold, Patrik Hadenius och Anja Lundqvist. Foto: VA/Erik Cronberg
Ellen Lindell, finalist, Högskolan i Borås i finalen 2017. I bakgrunden juryn: Agnes Wold, Patrik Hadenius och Anja Lundqvist. Foto: VA/Erik Cronberg

1. Identifiera din publik.

Vilka är det du talar till? Gör en mindmap för att kartlägga gemensamma nämnare för publiken (ålder, intressen, förkunskaper, gruppstorlek). Hur du uppfattar din publik påverkar alltid ditt innehåll. Vad är viktigt och vad intresserar din specifika publik?

2. Strukturera innehållet

Hur du presenterar och ordnar dina argument påverkar din argumentations slagkraftighet. Det finns en klassisk modell som är effektiv oberoende av genre (tal eller text):

Inledning – Den ska vara intresseväckande! Hur får du publikens uppmärksamhet bland alla andra bidrag i tävlingen?

Det näst starkaste argumentet – Inget av dina argument är dåligt, men presentera argumenten på ett sätt och i en ordning så att publiken blir intresserad av just din forskning.

Det svagaste argumentet – svagast i ordningen, men inte i kvalitén.

Motargument – Din argumentation kommer att uppfattas som trovärdig om du dels vågar presentera ett motargument, dels kan övertrumfa detta i nästa steg med ett mycket starkt argument.

Det starkaste argumentet – Du har hittills presenterat goda anledningar till att du som forskare och talare är intressant och trovärdig. Knyt ihop säcken genom att övertyga alla tvivlande med ditt starkaste argument.

Avslut – Hur du avslutar din presentation väger tungt i publikens bedömning – det sista du säger är det du lämnar publiken med. Se till att hålla den röda tråden hela presentationen igenom och bind samman inledning och avslut.

3. Vad tittar juryn på?

Juryn bedömer ditt bidrag efter vetenskaplighet (hur du beskriver forskningsprocessen), förståelse (upplägg berättande, begriplighet) och framförande (scennärvaro, gestaltning). Titta gärna på tidigare tävlingar för att förstå vilken typ av innehåll som juryn efterfrågar. Genom att ta del av juryns kommentarer får du en ännu bättre förståelse av formatet för Forskar Grand Prix.

4. Använd genomtänkta hjälpmedel

Hjälpmedel är just hjälpmedel, de ska inte vara en oklar accessoar. De måste ha en tydlig funktion som höjer och förtydligar det du vill förmedla. Powerpoint-presentationen, den vita labbrocken, affischen, plantan eller djuret ska inte vara en enkel lösning för att fylla ett tomrum, utan göra publiken ännu mer intresserad av det du presenterar.

Fysiska saker uppskattas oftast mer: Varför inte aktivera din publiks sinnen i stället för att använda en power point? Sång, dans och akrobatik är inslag som tidigare tävlande har använt sig av.

5. Filma dig själv

Ett sätt att finslipa din presentation är att filma och studera dig själv. Genom att använda kameran i din telefon eller dator får du en god uppfattning av hur alla delar (manus, kropp, klädval, röst, tidsram, hjälpmedel) fungerar tillsammans. Det magiska och trovärdiga uppstår när alla dessa delar arbetar unisont och fyller en tydlig funktion!

Text: Rebecka Göransdotter, retoriker

Länkar för inspiration:

http://urplay.se, sök på ”Forskar Grand Prix” för att se förra årets finalpresentationer.
http://www.ted.com, klicka på ”most viewed” för att se Hans Rosling, Jill Bolte Taylor, m.fl.
Norska Forsker Grand Prix PROMO 2018