Karin Aspenberg

Litterära upplevelsevärldar

karin-a-940px

Hösten 2011 disputerade jag med avhandlingen Strindbergs värld. En tematisk författarskapsläsning vid Syddansk Universitet. Studien har en fenomenologisk-hermeneutisk inriktning och undersöker existentiella fenomen och mönster i Strindbergs språkuniversum.

Mitt tävlingsbidrag kommer att handla om hur litteratur ger en fördjupad kunskap om människans livsvillkor. Vid sidan av mitt forskningsarbete är jag sedan 2005 skribent för Grönköpings Veckoblad. 2010 utkom prosadiktsamlingen Mitt sprängda huvud. Innan jag valde litteraturens bana arbetade jag i tio år med TV- och filmproduktion.

Kontaktuppgifter:
Universitetslektor i litteraturvetenskap
Karlstad universitet


Lägg till en kommentar