Johan Hagelbäck

Hur kan vi ge liv åt en virtuell karaktär?

johan-hagelback-940px

Jag forskar om hur virtuella karaktärer kan göras mer intelligenta och naturliga. Virtuella karaktärer finns till exempel i simulatorer som återskapar en del av verkligheten för att testa olika teorier, men framför allt finns de i spel.

Spelområdet har utvecklats enormt och idag kommer många dagligen i kontakt med spel på datorn, konsolen, smarttelefonen eller till och med i skolan i lärande syfte. Majoriteten av spel befolkas till större eller mindre del av datorstyrda, virtuella karaktärer som spelaren möter och interagerar med. Syftet med min forskning är att göra dessa karaktärer mer naturliga, intelligenta och roliga att interagera med och därmed förlänga den tid ett spel är intressant för spelaren.

Kontaktuppgifter:
Blekinge Tekniska Högskola
Sektionen för datavetenskap och kommunikation
[email protected]


Kommentering är avstängd.