Maria Hedlin

Göra skillnad på killar och tjejer i gymnasial vårdutbildning?

maria-hedlin-940px

Maria Hedlin forskar om hur idéer om kvinnligt och manligt kommer till uttryck inom skola och utbildning.

– Jag är filosofie doktor i pedagogiskt arbete. Min avhandling handlade om hur tidstypiska sätt att se på flickor och pojkar påverkade diskussionerna inom skolpolitiken under efterkrigstiden. De senaste åren har min forskning bland annat handlat om hur idéer om kvinnligt och manligt kommer till uttryck inom lärarutbildningen.

Kontaktuppgifter:
Linnéuniversitetet


Lägg till en kommentar