Henrik Gustafsson

Ont, gott och allt däremellan – forskning om idrottsföräldrar

henrik-gustafsson-940px

Jag kommer att prata om föräldrar och idrott. Den onde, den gode och den fule typ. Den underliggande frågan är hur den motivationsmiljö som föräldrarna skapar är relaterad till idrottares upplevelse av stress/glädje till idrott och moralbeteende.

Kontaktuppgifter:
Karlstads universitet
Institutionen för hälsovetenskaper


Lägg till en kommentar