Marco Bertoni

Ökad konkurrenskraft är ett lagarbete!

Marco-Bertoni-940px

 

Företag har blivit alltmer beroende av att hela tiden komma med nya lösningar och innovationer för att behålla en marknadsposition på en alltmer global marknad.

Syftet med forskningen är att stärka industrins konkurrenskraft genom att förstå hur kunskap om hur en produkt tillverkas, används, underhålls,uppgraderas, avfärdas eller återvinns, ska kunna användas för att utveckla mer innovativa produkt-tjänstelösningar som skapar värde för sina kunder.

Jag observerar hur ingenjörer arbetar och kommunicerar med varandra, samt hur de delar information med andra i företagen. Sen utvecklar jag och testar metoder och verktyg som syftar till att förbättra teamens samarbete under designprocessen, och som hjälper dem att fatta bättre beslut om framtida produkter.

Kontakt: [email protected]

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar