Cecilia Berlin

Framtidens fabriker behöver dig!

cecilia-berlin-940px

 

Framtidens produktionsindustrier måste rusta sig för en svår utmaning. Befolkningstrender visar att vi kommer få fler äldre i samhället, i förhållande till påfyllningen av ny ung arbetskraft som ska axla deras roll i arbetslivet. Detta är ett problem för alla industrier i Europa, men just bemanning av tillverkningsindustrin är avgörande för Sveriges ekonomiska välstånd. Samtidigt kommer framtidens fabriksarbete kräva mer självständighet, kommunikation, kreativitet och beslut.

Så hur ska de svenska fabrikerna attrahera och stötta fler människor, för att både klara bemanningskrisen och få ett riktigt bra urval? Jag ska berätta om två projekt som belyser dessa utmaningar: projektet Framtidsoperatören, som kommer att skapa verktyg som inkluderar och stöttar en mer diversifierad flora av anställda i fabrikerna, och ett EU-projekt som ska lista ut vad “social hållbarhet” måste innebära för att europeisk produktionsindustri ska attrahera, utveckla och lyckas behålla världens bästa operatörer.

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar