Doris Bohman

Mobiltelefoner och äldre i Sydafrika

doris-bohman-940px

Äldre personers användande av mobiltelefoner i utvecklingsländer är ett område som blir mer och mer intressant i termer av support och omvårdnad.

I Sydafrika används mobiltelefoner av alla åldrar också i områden med få resurser. Det är en allmän förväntan att mobilteknologi och då framförallt mobiltelefoner kommer att spela en avgörande roll inom hälso- och sjukvård i mycket utsatta områden som kåkstäder. En viktig aspekt är relationer mellan generationer då familjen spelar en väsentlig roll i olika beslut med anknytning till den äldres hälsa.

Min forskning som genomförs i ett utsatt område i Sydafrika utforskar äldre personers användande av mobiltelefoner, hur mobiltelefoner påverkar relationer mellan generationer och i förlängningen support och omvårdnad av äldre.

Kontaktuppgifter:
Blekinge Tekniska Högskola
Sektionen för hälsa


Lägg till en kommentar