Jörgen Forss

Mikrobiologisk behandling av textilt avloppsvatten

jorgen-fors-940px

Vatten är en av jordens viktigaste resurser, om vilken konkurrensen ständigt ökar. Rent vatten behövs som livsmedel och till jordbruk, men även en gryende industri som skapar viktig sysselsättning och ekonomisk bas i U-länder kräver allt mer vatten.

Bland annat tillverkas och färgas majoriteten av de textilier, som Sverige och övriga I-länder importerar, i U-länder. Miljöpåverkan är stor och de organiska textilfärgerna (azo- och antraquinonfärger) är en del av det. Jag har visat att flera av dessa färger kan brytas ned i de biologiska filter jag utvecklat. Enkla robusta biotekniska metoder har brutit ned färgen effektivt i kontinuerliga system, t.o.m. riktigt industriprocessvatten innehållande fetter, vaxer, salter och tvättmedel, har brutits ned till 90 %. Vidare har jag använt molekylärbiologiska metoder för att identifiera de olika mikroorganismerna som finns i biofiltren. Mina resultat har avslöjat en komplex väv av arter inblandade i nedbrytningen av textilfärgerna.

Kontaktuppgifter:
Linnéuniversitetet


Lägg till en kommentar