Hedvig Kjellström

hedvig-kjellstrom-940px

Hur sorterar en robot objekt?

Min forskning handlar om att designa algoritmer som gör att robotar kan representera objekt efter hur människor använder dem.

Väl fungerande robotar ska veta hur människor använder olika objekt. Ett klurigt uppdrag att få dem att göra eftersom roboten måste kunna ta hänsyn till andra saker än bara form och färg.

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar