Erika Groth

Evolutionen av växternas form och funktion

erika-groth-940px

Jag jämför olika sorters växter för att ta reda på hur växternas utveckling och fysiologi har förändrats på den molekylära nivån under hundratals miljoner år av evolution. Min nuvarande forskning handlar om enzymer som klipper av kolhydrater. Enzymerna behövs både för att bilda och för att bryta ner ved, men jag är mer intresserad av deras roll i växternas sexliv.

Lärosäte: KTH, Kungliga Tekniska Högskolan