Lisen Johansson

Forskar på hur olika material bryts ner i olika miljöer

lisen-johansson-940px

Detektivarbete där man försöker hitta pusselbitar för att förstå varför ett material inte är lämplig.

Min forskning går ut på att ta reda på hur material, främst metaller, bryts ner i olika miljöer. Det är viktigt att veta när man tillverkar olika produkter, exempelvis motorer, distributionssystem för dricksvatten, fjärrvärme och annan infrastruktur, för att kunna välja rätt material och maximera livslängden.

Rent praktiskt innebär arbetet att jag till exempel gör labexponeringar, tittar i mikroskop och utför kemiska analyser för att kunna beskriva hur en specifik miljö påverkar ett material. Ofta är det ett detektivarbete där man får försöka hitta pusselbitar för att förstå varför ett material inte är lämpligt och hur man kan göra det mer tåligt.

Det är ett spännande område att jobba inom eftersom det berör många olika områden och eftersom det hela tiden sker utveckling.

Kontaktuppgifter:
Swerea KIMAB


Lägg till en kommentar