Jens Magnusson

Stamceller för behandling av hjärnans sjukdomar

jens-magnusson-940px

Man trodde länge att den vuxna hjärnan var helt oförmögen att bilda nya nervceller och att vi människor lever hela våra liv med de nervceller vi föddes med. Nu vet vi att så inte är fallet; hjärnan skapar faktiskt kontinuerligt nya nervceller i några få mycket speciella områden. Det finns sjukdomar som karaktäriseras av en förlust av hjärnceller, såsom stroke och Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Många forskare tror att dessa sjukdomar i framtiden skulle kunna behandlas bättre om det gick att ersätta de celler som dött. För att detta ska bli verklighet är det dock mycket viktigt att vi först lär oss mer om hur hjärnan reglerar nybildandet av nervceller. Om vi förstår mer om hur detta går till kan det kanske på sikt bli möjligt att stimulera hjärnans nervcellsnybildande kapacitet så att den sträcker sig även utanför de speciella cellnybildande områdena, en vision som kan medföra helt nya behandlingsmetoder för några av hjärnans mest svårbehandlade sjukdomar.

Kontaktuppgifter:
Jens Magnusson
Doktorand CMB
von Eulers väg 3
171 77 Stockholm
Tel:0735-67 1112


Lägg till en kommentar