Christina Isaxon

Om luftföroreningar och dess partiklar och ser vad de gör med hälsan

christina-isaxon-940px

 

Jag sysslar med aerosoler, det vill säga det system av gaser och partiklar som vi brukar kalla luft. Den mest intressanta delen av detta system är de typer av aerosoler som vi människor bidrar med, alltså de som i vardagligt tal går under benämningen luftföroreningar. Aerosolpartiklar kan vara mellan 1 nm och 100 000 nm stora och det finns flera tusen av dem i varje kubikcentimeter luft, jag undersöker hur man kan mäta dessa partiklar, och vad som händer med dem, och med vår hälsa, då vi andas in dem.

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar