IA WILLIAMSSON

Tillståndsbaserat underhåll av mjukvara – är det möjligt?

Ia-Williamsson-940px

 

Mjukvaruunderhåll handlar i hög grad om att kvalitetssäkra mjukvara. Min forskning är inriktad på att använda kunskap, erfarenhet och resultat från forskning inom ämnena systemekonomi och datavetenskap, för att jämföra och kartlägga erkända problem och fördelaktiga egenskaper hos standarder och modeller med fokus på mjukvaruunderhåll. Ekonomiska aspekter och säkerhetsaspekter är beständiga drivkrafter för forskning inom mjukvaruunderhåll.

Det finns skillnader mellan industriellt underhåll ochmjukvaruunderhåll, men trots skillnader finns exempel på hur begrepp och modeller berikat mjukvaruutvecklingsområdet. Exempel är prototyping (modell i tidig utvecklingsfas) och Demings cycle (managementmetod). Jag vill i min forskning relatera till, och jämföra approachen för mjukvaruunderhåll inom informationssystem, med det industriella konceptet Total Quality Maintenance (TQMain).
Pressbild (Foto: Linnéuniversitetet)


Lägg till en kommentar