Alexander Olsson

Mildra klimatförändringar och förhindra ökenspridning

alexander-olsson-940px

Alexander Olsson forskar vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) om hur kolbindningen i gräsmarker kan öka med solcellsdrivna pumpar för att mildra klimatförändringarna och förhindra ökenspridning.


Lägg till en kommentar