Johan Lind

Hur lär sig djur olika beteenden?

johan-lind-940px

Jag är intresserad av både djurs och människors beteenden. I min forskning försöker jag ta reda på hur djur kan lära sig olika beteenden och hur det skiljer sig från hur människor lär sig. Jag har en bakgrund i etologi men arbetar nu tvärvetenskapligt vid gränsen mellan etologi, psykologi och antropologi.

Lärosäte: Stockholms universitet


Lägg till en kommentar