Andreas Ohlin vann Forskar Grand Prix 2013

Andreas Ohlin, forskare vid Örebro universitet, vann Forskar Grand Prix 2013 – den nationella tävlingen i att på mycket kort tid presentera sin egen forskning. Han utsågs till vinnare av en expertjury och publiken i Stockholm på torsdagskvällen.

Nio forskare från hela landet tävlade mot varandra på rockklubben Debaser Medis. Det gällde att förklara sin forskning på ett så fängslande, inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt – och det på bara tre minuter. Bäst lyckades Andreas Ohlin, som är läkare och forskar om små barn och deras infektioner.

– Det känns superkul, inte minst att vinsten ger uppmärksamhet åt forskningen kring hur vården av för tidigt födda barn kan förbättras, säger Andreas Ohlin.

Förutom publikens jubel fick han ta emot en stor pokal, en resecheck samt möjlighet att närvara vid Nobelprisutdelningen i Stockholm den 10 december.

Publiken röstade via mentometrar och deras poäng vägde lika tungt som expertjuryns. Jurymedlemmar var Nour El-Refai, skådespelare och komiker, Patrik Hadenius, chefredaktör för Forskning & Framsteg, Modern psykologi och Språktidningen, och Göran Östlin, professor i astronomi vid Stockholms universitet.

– Forskarna höll en väldigt hög nivå. Egentligen skulle man vilja ge alla högsta betyg för att de var så modiga och hade så mycket intressant att berätta, säger Nour El-Refai.

De tävlande hade alla vunnit regionala deltävlingar som tidigare i höst genomfördes i Göteborg, Kalmar och Kronobergs län, Karlshamn, Karlstad, Kristianstad, Lund, Malmö, Stockholm och Örebro som en del av vetenskapsfesten ForskarFredag.

På andra respektive tredje plats kom Andreas Svensson, Linnéuniversitetet, och Daniel Jönsson, Malmö högskola. Övriga tävlande delade en hedersam fjärde plats.

Den nationella finalen arrangerades av Vetenskap & Allmänhet och forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

– Forskningen har en oerhörd betydelse för utvecklingen inom väldigt många områden. Det är något som inte alltid uppmärksammas tillräckligt mycket. Forskar Grand Prix är ett bra tillfälle för forskarna att kommunicera sina upptäckter med allmänheten och öka intresset för forskningens betydelse i samhället, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA, som var prisutdelare.

Forskar Grand Prix-finalen kommer att sändas efter jul i Kunskapskanalen och finns därefter tillgänglig på UR Play.

Mer information, se www.forskargrandprix.se, eller kontakta:
Andreas Ohlin, vinnare Forskar Grand Prix 2013, 073-613 72 00
Klas-Herman Lundgren, projektledare Forskar Grand Prix-finalen, 070-380 78 56

Pressbilder från finalen

Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare

Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning – samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar.

Se även www.v-a.se


Lägg till en kommentar