LINA NILSSON

Hur får vi IT och vården att fungera ihop?

Lina-Nilsson-940px

 

Säkert har Du erfarenhet av att ha besökt vården där personal har flera informationssystem för att se Din journal, boka tid eller skriva remiss. Och säkert känner Du igen att Du har hört att dessa informationssystem uppfattas som lite krångliga både för Dig och för personal. I Sverige är det beslutat att ännu fler informationssystem ska implementeras i vården för att göra den tillgänglig och säker. Det här är inte så enkelt som det kanske låter eftersom informationssystemen som används idag uppfattas krångliga och svårarbetade. Hur ska då fler informationssystem göra det mer tillgängligt?

I min forskning undersöker jag hur IT och vård kan fungera ihop genom att arbeta tillsammans med personal och patienter. Jag vill i mina studier visa hur viktigt det är att de som ska använda IT i sitt arbete faktiskt får vara med och bestämma hur det ska fungera och se ut. Jag vill också hitta metoder för hur IT ska implementeras i vården så att Du och personal uppfattar den som något som faktiskt ger tillgänglighet och säkerhet.

Här kan du läsa mer: http://www.bth.se/hal/halsa_teknik.nsf/sidor/f1c69a43514dea8cc12578ab00441328?OpenDocument

Kontakta mig
[email protected]

Pressbild (Foto: Ola Åkeborn)


Lägg till en kommentar