Alva Appelgren

Omedvetna tankar om intelligens påverkar hur människor reagerar på misstag

alva-appelgren-940px

 

Hur vi värderar oss själva har ansetts spela en betydande roll för skolprestation, ätstörningar, depression och kriminellt beteende. Vi är intresserade av att titta på hur människors självbild påverkar hur de reagerar på att göra misstag.

Mitt arbete går ut på att ta reda på hur omedvetna associationer till att vara smart respektive dum påverkar reaktionen på misstag. Vi mäter aktiviteten i olika områden i hjärnan genom magnetresonanstomografi samtidigt som personen i magnetkameran gör ett minnestest. På så vis kan vi titta på vilka områden i hjärnan som aktiveras när en person svarar rätt och fel svar. Vi är intresserade att få svar på om associationer om att vara smart respektive dum påverkar reaktionen på att få veta att de svarat fel eller rätt svar i testet.

Om vi lär oss mer om hur information om att göra rätt och fel tas emot och hur detta hänger ihop med hur personer värderar sig själva, kan vi använda detta för att utveckla och anpassa undervisningsmetodiken i skolan.

Kontaktuppgifter
Alva Appelgren (MSc, PhD-student)
Karolinska Institutet
Institutionen för Klinisk Neurovetenskap
Retzius väg 8, A2:3
171 77 Stockholm
Tel: 0732561549

Högupplöst foto (Fotograf: Jan Hanik)


Lägg till en kommentar