IGOR ZORIC

Artificiell fotosyntes: Kan vi göra det bättre än naturen?

Igor-Zoric-940px

 

Bärkraftig energiproduktion är förmodligen den största utmaningen vår civilisation står inför. Tillgången till fossila bränslen är begränsad och det finns tydliga tecken på att ökningen av koldioxid i atmosfären har negativa effekter på jordens klimat. Jag kommer att berätta om vårt projekt som går ut på att omvandla koldioxid och vatten till lätta kolväten (metanol, metan) och vätgas som kan användas direkt som bränslen. Projektets mål är att tillvarata solenergi, genom att fånga in ljuset i lämpliga halvledarmaterial “kryddade” med små (tiotal nanometer stora) metalliska nanopartiklar. Detta leder till förstärkt generering av elektron-hål-par i halvledarmaterialet, samt laddningsöverföring till de substanser som är inblandade i reaktionen (koldioxid och vatten) – och i slutändan en omvandling till det önskade bränslet. Nanopartiklarna ska, utöver ljusinfångning, designas för att styra urvalet mot önskade produkter.

Kontakta mig
[email protected]

Pressbild (Foto: Chalmers)


Lägg till en kommentar