Christian Eidevald

Forskar om hur vuxna bemöter flickor och pojkar i förskolan

christian-eidevald-940px

Det ”sanna” sättet att vara på – eller ett av många olika möjliga sätt.

Jag forskar om hur vuxnas förväntningar på flickor och pojkar i förskolan blir en del av hur barnen uppfattar att de ska vara, där förväntningar riskerar att uppfattas som det ”sanna” sättet att vara på – och inte som ett av många olika möjliga sätt

Lärosäte: Stockholms universitet


Lägg till en kommentar