Eva Kjellander

Forskar på vuxna fans till Kiss, Status Quo och Lasse Stefanz

eva-kjellander-940px

Jag heter Eva Kjellander och är nybliven lektor i musikvetenskap. Jag forskar på vuxna fans inom populärmusik och har framför allt fokuserat på tre band och två fans vardera till dem. Banden är Kiss, Status Quo och Lasse Stefanz.

Jag är själv ett vuxet fan och har stor förkärlek för 70-talets rockmusik där både Kiss och Status Quo har betydande roller. Fansen jag intervjuat har varit fans mellan 20 och 40 år och de har stor kunskap om sina respektive band och den musik de företräder, en kunskap som är viktig att ha i de fankulturer de rör sig inom.

Syftet med min forskning är att visa att musik kan vara väldigt betydelsefull för vuxna människor. Fansen i undersökningen reglerar i stor utsträckning sina liv med hjälp av sina favoritband och de använder sig av olika legitimeringsstrategier för att hantera det faktum att deras band har låg autenticitet och därmed låg status. De måste ibland försvara sin smak gentemot omgivningen.

Lärosäte: Örebro universitet


Lägg till en kommentar