Charlott Lorentzen

Vet ungdomar vad ett ‘starkt lösenord’ innebär?

charlott-lorentzen-940px

Charlott Lorentzen forskar om hur användare upplever inloggningssäkerhet och deras medvetenhet angående lösenordssäkerhet.

Jag forskar om prestanda och användarupplevelser inom IT-säkerhet. Min tidigare forskning fokuserade mest på prestanda och min senare på användarupplevelser. Min senaste forskning och mitt bidrag till Forskar Grand Prix 2013 fokuserar på ungdomar och deras lösenord.

Det finns idag en problematik med konton som blir hackade, exempelvis konton för e-mail eller sociala medier. Oftast blir man av med både konto och personlig information. Ibland används hackade konton även till spridning av virus, spam eller liknande. Det man som användare kan göra för att undvika att få sitt konto hackat är exempelvis att skapa starka lösenord som inte går att gissa sig till och som inte är för korta.

Min forskning i frågan innebär att jag undersöker hur svenska ungdomars lösenord ser ut idag och hur ungdomar själva upplever sina lösenord. Kan det vara så att det generellt finns en övertro på sitt eget lösenord? Kan det vara så att ungdomar upplever sina lösenord som starka, trots att de är svaga? Detta skulle i så fall kunna vara bidragande till att många konton blir hackade.

Om barn och ungdomar får lära sig i skolan att skapa starka lösenord för sina konton på Internet och på sociala medier skulle många hackningar kunna undvikas.

Kontaktuppgifter:
Blekinge Tekniska Högskola


Lägg till en kommentar