Pernilla Garmy

Forskar om hur man bäst förebygger skolungdomars psykiska ohälsa

pernilla-garmy-940px

Doktorand i omvårdnad/vårdvetenskap och skolsköterska. Hon forskar om hur man bäst förebygger skolungdomars psykiska ohälsa och utvärderar nu det skolbaserade preventionsprogrammet DISA (Depression in Swedish Adolescens).

Kontaktuppgifter:
Högskolan Kristianstad
Doktorand i omvårdnad/vårdvetenskap


Lägg till en kommentar