BRITTA SANNEL

Subarktiska torvmarker under förändring – klimatpåverkan och naturlig variation

Britta-Sannel-940px

 

Syftet med min forskning är att öka förståelsen för hur subarktiska torvmarker med permafrost har förändrats över tiden och hur de påverkas av klimatförändringar.

Året-runt frusna torvmarker innehåller stora mängder organiskt kol. Om klimatet blir varmare och permafrosten tinar kan kolet bli tillgängligt för nedbrytning och därmed komma att tillföras atmosfären och ytterligare förstärka växthuseffekten.

Mina forskningsområden är belägna i centrala Kanada, norra Sverige och västra Ryssland. Genom analyser av växtmakrofossil studerar jag hur torvmarkerna har utvecklats sedan den senaste nedisningen och när permafrosten bildades. För att undersöka dynamiken i de termokarstsjöar som finns i torvmarkerna använder jag historiska flygbilder och satellitbilder med hög upplösning. I en palsmyr i Tavvavuoma (norra Sverige) samlar jag även in meteorologiska data och bedriver övervakning av marktemperaturen för att öka kunskapen om hur termokarstsjöar bildas och förändras.

Pressbild (Foto: Stockholms universitet)


Lägg till en kommentar