Tim Hofmeester

 Upplev ”En värld full av liv” i din egen omgivning

Många svenskar bor i städer och den moderna livsstilen har gjort att de ofta upplever vilda djur genom skärmar snarare än ute i naturen. I min forskning involverar jag volontärer i forskningsprojekt (så kallad medborgarforskning), för att ge dem möjlighet att uppleva vilda djur i sin omgivning (ofta med hjälp av teknik) samtidigt som de bidrar med ny kunskap.

Detta leder till mer medvetenhet om vilda djur samt en ökad förståelse för hur vi kan förbättra förutsättningarna för de vilda djuren som vi delar vårt landskap med.

Kontakt

Tim Hofmeester, SLU

[email protected]

Läs mer om min forskning


Lägg till en kommentar