San Giliyana

Teknologier för smart underhåll:
Från 1700-talets produktion och reparation till dagens uppkopplade maskiner som pratar med oss genom AI

Under 1700-talet sades det att man skulle producera tills maskinerna går sönder, och därefter reparera dem. Under 1900-talet började man planera bytet av komponenter för att undvika oplanerade stopp i produktionen.

Man började även mäta vibrationer och temperatur för att ha koll på hur komponenter mår och kunna byta dem innan de går sönder och medför stopp i produktionen.

Idag kan vi koppla upp våra maskiner till internet för att samla data, analysera data och fatta beslut med hjälp av Artificiell Intelligens (AI). Det innebär att vi kan byta ut komponenter strax innan ett haveri, vilket innebär mindre stopp i produktionen. Dessutom är det bättre för miljön då komponenternas livslängd maximeras, och bättre för arbetsmiljön då man har stenkoll på sina maskiner.

Kontakt

San Giliyana, Mälardalens universitet

[email protected]

Läs mer om min forskning


Lägg till en kommentar