Per Alexandersson

Per Alexandersson. Foto: Qiaoli Hu Alexandersson

Att räkna symmetrier

En av de centrala delarna av matematiken är att förstå symmetri. Symmetrier hänger ihop med mönster och upprepning, vilket vi finner både när vi studerar bioligiska processer, kvantfysik eller finansmarknaden.

Mitt forskningsfält handlar kort och gott mycket om att räkna olika typer av objekt, med speciella symmetriska egenskaper. En av de enklaste typerna av symmetrier är rotationssymmetri. När vi ser en analog klocka, tänker vi på talet 12, och en femhörning för tankarna såklart till talet 5. Det händer ibland att man är intresserad av att räkna objekt som har sådana symmetrier. Min forskning handlar om ett slags ganska nytt fenomen där man räknar antalet symmetriska objekt med hjälp av komplexa tal. Denna koppling är ganska förvånande, då man oftast bara tänker på heltal när man räknar ut ett antal.

Kontakt:

KTH och Stockholms universitet
www.kth.se
www.math.su.se

[email protected]
www.math.upenn.edu/~peal/


Lägg till en kommentar