Pelle Pelters

Alla vet vad hälsa är – men tänker alla lika?

Hälsa är ett självklart önskemål vid födelsedagar och inför det nya året. Men det är långt ifrån självklart att vi alla tänker på samma sak. Så fort vi pratar med andra kan det därför uppstår förvirring och missförstånd, oavsett om vi pratar med en vän eller hälsoproffs. Dumt nog är ’hälsa’ dock ett ord som används i singularis, som om det bara finns en definition av hälsa som funkar för alla.

Min forskning handlar om att utveckla ett teoretiskt tankesätt som möjliggör att få syn på mångfalden av hälsoförståelser och hantera de medvetet. Detta kan bli relevant i hälsokommunikationen, när experter och lekpersoner vill förmedla hälsobudskap för att främja hälsa och förebygga sjukdom, så att vi har en chans att missförstå varandra rätt istället för att prata förbi den andre.

Contact:

Pelle Pelters, Stockholms universitet

[email protected]

Läs mer om min forskning

Pelle Pelters är doktor i (hälso-)sociologi och docent i (hälso-)pedagogik, verksam vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.


Lägg till en kommentar