Paulina Bergmark

Skalbaggsblues

Många skalbaggsarter som är knutna till död ved har minskat till följd av årtionden av intensivt skogsbruk. I min forskning undersöker jag hur skalbaggssamhällen påverkas av dels lokala faktorer så som mängden och diversiteten av död ved samt typ av skog som finns i omkringliggande landskap.

Genom att hitta samband mellan de skalbaggar vi fångar in och kunna knyta dem till olika skogsstrukturer kan vi ge bättre skötselråd för att återskapa och skydda viktiga skogsmiljöer.

Kontakt

Paulina Bergmark, SLU Umeå

[email protected]

Läs mer om min forskning


Lägg till en kommentar