Jennifer Gothilander

Trovärdig forskning

”Forskning visar”, läser du. Men hur vet du att forskarna ställt rätt frågor, på rätt sätt, till rätt personer? Hur vet du om forskningen är trovärdig? Reliabilitet och validitet viktigt för att säkerställa trovärdighet, men vad är reliabilitet och validitet?

Jag forskar om hur delaktiga barn med funktionsnedsättningar är i vardagsaktiviteter. Vilka aktiviteter som ingår i en vardag kan vara väldigt brett, så en generell skattning blir svår att dra slutsatser av. Vi behöver dela in vardagsaktiviteter i områden och för att indelningen ska bli gjord på ett vetenskapligt sätt måste vi basera den på hur aktiviteterna tolkas i den gruppen vi sen ska studera. Vi måste säkerställa att deltagarna tolkat aktiviteterna på samma sätt, och helst på det sätt som vi forskare tänkt att de ska tolkas. Vi testar validitet genom att se hur aktiviteterna klumpar ihop sig i olika områden utifrån hur vårdnadshavare har svarat – inte utifrån hur vi forskare tror. Det är först när vi vet att frågorna vi ställer är reliabla och validerade som vi trovärdigt kan studera hur delaktiga barn med funktionsnedsättningar är i olika sorters vardagsaktiviteter.

Kontakt:

Jennifer Gothilander, Doktorand i fysioterapi vid Mälardalens Högskola
[email protected] 

Mer om min forskning


Lägg till en kommentar