Sebastian Ols

Förbättrar vaccin

Vaccin är vår nyckel ut ur coronapandemin och har varit ett hett ämne det senaste året. Forskare har sen början av pandemin testat över 300 vaccinkandidater med förhoppningen att en eller flera skulle fungera. Jag tror att det måste finnas en bättre och mer effektiv lösning som sparar oss tid, pengar och räddar liv ännu fortare. En ökad förståelse för hur varje komponent i ett vaccin bidrar till vår immunitet tror jag är en viktig del av lösningen.

I fyra år har jag studerat en ny vaccinkandidat mot RS-virus. RS är ett förkylningsvirus som vi alla infekteras av regelbundet men som kan ha allvarliga konsekvenser för spädbarn och våra äldre och sköra. Det finns inget vaccin mot RS idag och det har forskats i över ett halvt sekel. I min forskning utnyttjar jag det faktum att vårt immunförsvar älskar repetitiva mönster. Jag dekorerar fotbollsliknande strukturer med ytprotein från RS-viruset. Genom att manipulera dessa strukturer har jag lärt mig hur vi kan öka mängden, kvalitén, och bredden på vår immunitet. Det betyder mer långvarig och effektiv immunitet som är mindre känslig för t.ex. virusmutationer.

Kontakt:

Sebastian Ols – Doktorand, Vaccin immunologi

[email protected]

Läs mer om min forskning


Richelle Duque Björvang, Karolinska Institutet

Richelle Duque Björvang’s presentation in Forskar Grand Prix 20/21 (Researcher’s Grand Prix 20/21)

Fewer Kids: Not Always By Choice

In the 1950s, women had 4-5 children. Today, women have 2-3 children. The decline is partly by choice. People choose to have fewer kids or none at all. But there are likely other reasons behind this that is not necessarily by choice. Infertility affects 10-15% of couples worldwide. And recently, there are more and more evidence showing that man-made chemicals around us may play a role in the capability of people having children. The chemicals are in Teflon in nonstick pans, make-up, pesticides, electronic gadgets, toys, furniture and so much more.

We wanted to study the link between chemicals and fertility in women. By studying this, we are one step closer to better regulations so that we will all live in a safe environment where chemicals will not decide how many kids you have. That decision should only be up to you.

Contact:

Richelle Björvang  – PhD Student, Division of Obstetrics and Gynecology

[email protected]

My research

Press image:

Richelle_D_B


Javier Tello Marmolejo

The brilliant case of the mysterious resonances

Almost a year ago, I noticed a brilliant, sparkling signal coming from my experiment that completely changed the course of my research. The signal was so perfectly periodic and structured, that it screamed for an explanation.

I will take you through my journey of discovery. How I went from unexplained resonances coming from levitated water droplets to a full understanding based on quantum mechanics. And if you have no clue about quantum mechanics, don´t you worry! The same thing happens with sound and I will explain with guitars and ukuleles.

But above all, it is a story of my own small ”eureka moment” and of how, if we only look for answers, we will never find the interesting questions.

Contact:

Javier Tello Marmolejo – PhD Student, Physics
[email protected]
My research


Jennifer Gothilander

Trovärdig forskning

”Forskning visar”, läser du. Men hur vet du att forskarna ställt rätt frågor, på rätt sätt, till rätt personer? Hur vet du om forskningen är trovärdig? Reliabilitet och validitet viktigt för att säkerställa trovärdighet, men vad är reliabilitet och validitet?

Jag forskar om hur delaktiga barn med funktionsnedsättningar är i vardagsaktiviteter. Vilka aktiviteter som ingår i en vardag kan vara väldigt brett, så en generell skattning blir svår att dra slutsatser av. Vi behöver dela in vardagsaktiviteter i områden och för att indelningen ska bli gjord på ett vetenskapligt sätt måste vi basera den på hur aktiviteterna tolkas i den gruppen vi sen ska studera. Vi måste säkerställa att deltagarna tolkat aktiviteterna på samma sätt, och helst på det sätt som vi forskare tänkt att de ska tolkas. Vi testar validitet genom att se hur aktiviteterna klumpar ihop sig i olika områden utifrån hur vårdnadshavare har svarat – inte utifrån hur vi forskare tror. Det är först när vi vet att frågorna vi ställer är reliabla och validerade som vi trovärdigt kan studera hur delaktiga barn med funktionsnedsättningar är i olika sorters vardagsaktiviteter.

Kontakt:

Jennifer Gothilander, Doktorand i fysioterapi vid Mälardalens Högskola
[email protected] 

Mer om min forskning


Louise Karlsson, Högskolan i Halmstad

Louise Karlssons presentation i Forskar Grand Prix 20/21.

Varför ökar de stressrelaterade sjukdomarna?

Stress, du kanske har hört det förut? Du kanske hör om det dagligen? Du kanske till och med upplevt det idag? Allt fler människor har svårt att få ihop sitt vardagspussel och blir sjuka pga stress. Stressrelaterade sjukskrivningarna ökar varje år och under 2020 var cirka 41 procent av alla pågående sjukfall kopplat till stress. Statistik visar att det inte bara är antalet sjukskrivna som ökar, utan även längden på dessa sjukskrivningar. Detta kostar både samhället och individen stora summor och enormt lidande. Men varför? Och vad är egentligen de främsta riskfaktorerna för att drabbas?

Till vardags arbetar jag halvtid som arbetsterapeut i primärvården där jag ofta hjälper individer att återfå kontrollen över sin vardag, medan jag med min forskning även hoppas kunna lyfta blicken för att se hur vi på grupp och samhällsnivå ska kunna främja hälsa så att fler kan mår bra, och därmed också kunna förebygga stressrelaterad ohälsa.

Kontakt:

Louise Karlsson, Leg Arbetsterapeut & Doktorand, Högskolan i Halmstad

[email protected]

Mer om min forskning

Pressbild:

Louise Karlsson