Helena Lööf

Musikterapi vid långvarig smärta

I funktionsinriktad musikterapi (FMT) kombineras musikupplevelser och rörelse, med syfte att leda till välbefinnande och återhämtning. I behandlingen gör en musikterapeut en bedömning om vilka grundfunktioner deltagaren behöver utveckla, och med hjälp av musikinstrument som ex. trummor och cymbaler i olika formationer stimuleras sedan olika rörelser av kroppen. Behandlingen ges idag via ett vårdavtal i Sörmland.

I forskningsprojekt på MDU vill forskarteamet undersöka om det går att finna vetenskapliga evidens på vilket vis FMT-modellen kan fungera genom ett ökat välbefinnande, förbättrad livskvalitet, samt om, och på vilket vis, det kan lindra lidande och värk hos personer med långvarig smärta. Det känns väldigt angeläget att utvärdera hälsofrämjande alternativa/komplementära metoder inom området långvarig smärta, då det är många i samhället som är drabbade av det.

Det här projektet syftar till att utforska och utvärdera en hittills outforskad behandlingsmetod för personer som lever med långvarig smärta.

Kontakt

Helena Lööf, Mälardalens universitet

[email protected]

Läs mer om min forskning


Lägg till en kommentar