Jörgen Sjögren

Fantastiska arter och hur man hittar dem

När skog avverkas försvinner inte bara träden utan också livsmiljön för många andra arter. Det har gjort att vi idag har väldigt många arter som är hotade. Hur ska man då göra för att hitta de skogar där dessa arter finns idag?

Sverige är ett land med mycket stora områden skog – ungefär 70 % av landets yta. Att gå igenom hela den svenska skogen för att leta efter väldigt små och ovanliga arter skulle ta för lång tid. Många av arterna skulle hinna försvinna under den tiden på grund av bland annat skogsbruket. I min forskning arbetar jag med metoder för att med hjälp av olika genvägar hitta de miljöer som de hotade arterna lever i. Jag vill veta om det finns sätt att hitta de här arterna utan att behöva leta efter arterna själva. Målet med forskningen är att skapa förutsättningar för effektivare naturvård.

Kontakt:

Forskare vid Institutionen för vilt, fisk och miljö.
[email protected]


Anne-Maarit Hekkala

Zombies of boreal forests

My research environments are forests and I am fascinated by the biological diversity of insects, fungi, and other organisms that are dependent on dead trees. In a way, dead trees are actually living, and therefore they are the zombies of our forests! There is a small ecosystem in each deadwood piece, and it can make a difference to the species if we humans kill the trees instead of letting trees die naturally.

My research project concentrates on finding out how humans can best help nature and the biological diversity of deadwood-dependent organisms. I want everyone to understand the importance of dead trees, as they host hundreds of species and, in the eyes of the public, are often seen as something that should be cleaned away, to keep the parks and forests tidy.

Contact:

I conduct my research at the Swedish University of Agricultural Sciences, in a department of Wildlife, Fish and Environmental Studies.

[email protected]


Sophia Hernandez, Umeå universitet

Sophia Hernandez’ presentation in Forskar Grand Prix 20/21 (Researcher’s Grand Prix 20/21)

Tackling Malaria by looking at the biology of parasites

Malaria is a disease caused by the Plasmodium parasite that disproportionately affects developing regions of the world. It is the biggest killer among all parasites, killing thousands of people per year. There is still a lot we don’t know about the parasite’s biology, and this is one of the reasons why it has been difficult to eradicate the disease. Conventional methods to study the function of genes involves removing the gene and looking at the effect on the parasite. However, it has been difficult to uncover and study essential genes with this approach as upon removal of an essential gene the parasite dies.

I am trying to address this problem by developing tools to study these essential genes, to try to get a better understanding of the parasite’s biology and provide information useful to the development of ways to target the parasite such as therapeutics and vaccine design.

Contact:

Sophia Hernandez, Bushell Lab, MIMS/Umeå University

[email protected]

Press image:

Sophia Hernandez


Anna Widén

Vilt och människa – hur ska de samsas? Metoder för en effektiv viltförvaltning

Hur löser vi de konflikter som finns mellan människa och vilt på ett effektivt sätt? Skador på grödor och skog är ett stort problem på många platser i världen, markägare förlorar årligen stora summor vilket i sin tur leder till konflikter. För att vi människor ska kunna leva i samspel med djur och natur så måste vi hitta lösningar på konflikter som dessa. Det krävs alltså effektiva sätt att minska skadorna på Sveriges värdefulla resurser, samtidigt som vi vill ha kvar vilda djur i våra skogar.

Min forskning försöker att svara på frågan om man med hjälp av olika metoder kan styra vilts beteende med hjälp av rädsla. Kan man t.ex. genom skrämmande ljud hålla vilt borta från känsliga grödor och skogsplanteringar under vissa perioder? Med målet att skapa mer effektiva förvaltningsmetoder och leva i samspel med naturen.

Kontakt:

Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
[email protected]


Sabrina Dressel

Vilda känslor – varför kunskap om människors attityder är viktigt för naturvården

Vilda djur påverkar oss alla – vissa älskar dem och vill skydda dem, andra är rädda och vill inte ha dem i närheten. Så hur hittar vi en balans mellan dessa åsikter? Och hur är det möjligt att integrera olika ståndpunkter i naturvården? Ett exempel är stora rovdjur: Hur många ska det finnas? Var får de leva? Och vem får bestämma det?

Just dessa frågor handlar mycket mer om människor och deras känslor än bara om djurens biologi. Därför forskar jag om människors attityder till vilda djur och hur vi sköter dem. Hur många är positiva eller negativa till att en art finns i Sverige och varför är det så? Finns det stor oenighet i samhället? Med en bättre förståelse av känslor och attityder kan vi hantera konflikter och hitta lösningar som är mer acceptabla för alla.

Kontakt:

Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

[email protected]


Yanjun Zan

A guided tour of the modern Swedish forestry breeding

Forest trees are one of the most important species on our planet. It not only provides natural habitats for many animals and enormous materials for our livelihoods but also being crucial for the ecosystem, offering watershed protection, preventing soil erosion and mitigate climate change by absorbing carbons. To make forestry trees continue to thrive, many genetics, mathematicians, ecologists, plant biologists, and even computer scientists have worked together for many years. With the integration of recent developments from these interdisciplinary fields, our ability to breed better trees is significantly improved.

In my daily research, we used a combination of DNA sequencing technology, UAV image analysis as well as statistical modeling to guide our breeding applications. In this outreach, I will review the past and present of forest tree breeding, introduce how technology has revolutionized the way we breed trees and end this presentation with a few promising developments on the horizon. I hope this talk would provide a snapshot of the modern forestry breeding that might be interesting to you.

Contact:

Department of Forest Genetics and Plant Physiology, Swedish University of Agricultural Sciences

[email protected]


Raghu Ram Badmi

A sweet deal between tree roots and soil fungi

Mushroom picking is fun! Did you know that mushrooms can help trees to grow better and stay healthy? While fruiting bodies of mushrooms grow aboveground, fungi form an invisible network and beneficial connection (symbiosis) with tree roots in soil. The symbiosis is called mycorrhiza, which means “fungus-root”. Fungi provide vital nutrients from the soil to trees via the mycorrhiza and receive sugars for their own growth from trees made through photosynthesis. That’s a sweet deal! The nutrient exchanges requires root colonization by the fungus. The root tip, from where roots grow through cell division, is protected by a pointed cap. But mycorrhizal roots are thick, round and grow only very little.

I want to discover why root growth and shape change during symbiosis formation. The more we understand about this fascinating “sweet deal” that contributes to healthy forests, the better we can use and protect this symbiosis in forestry.

Contact:

Umeå Plant Science Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

[email protected]


Marcus Klaus

Lyssna till bäckarnas andetag!

Vattendrag behöver andas för att må bra. Livsviktig syrgas behöver kunna ta sig in i en bäck. Samtidigt släpper många bäckar klimatpåverkande växthusgaser ut i atmosfären. Detta gasutbyte snabbas på av turbulens och luftbubblor som i sin tur skapar det karakteristiska porlande bäckljudet. Var med på en akustisk resa genom våra allt mer tystare vattendrag och vad vi kan lära oss om hur de mår och påverkar klimatet.

Kontakt:

Institutionen för Skogens ekologi och skötsel, Sveriges landbruksuniversitet, SLU

[email protected]