Sabrina Dressel

Vilda känslor – varför kunskap om människors attityder är viktigt för naturvården

Vilda djur påverkar oss alla – vissa älskar dem och vill skydda dem, andra är rädda och vill inte ha dem i närheten. Så hur hittar vi en balans mellan dessa åsikter? Och hur är det möjligt att integrera olika ståndpunkter i naturvården? Ett exempel är stora rovdjur: Hur många ska det finnas? Var får de leva? Och vem får bestämma det?

Just dessa frågor handlar mycket mer om människor och deras känslor än bara om djurens biologi. Därför forskar jag om människors attityder till vilda djur och hur vi sköter dem. Hur många är positiva eller negativa till att en art finns i Sverige och varför är det så? Finns det stor oenighet i samhället? Med en bättre förståelse av känslor och attityder kan vi hantera konflikter och hitta lösningar som är mer acceptabla för alla.

Kontakt:

Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

[email protected]


Lägg till en kommentar