Emma Johansson

Hållbara framtidsvisioner genom måleri och deltagande

Jag forskar om hur naturresurser och samhällen förändras på grund av ett ökat globalt behov av mat, biobränslen och träprodukter. I min forskning har jag använt mig av konst för att förstå lokala erfarenheter av förändring i Tanzania, men också för att utveckla framtidsvisioner som är mer hållbara och rättvisa.

Jag använder konst för att skapa och kommunicera kunskap som ska vara tillgänglig och användbar för alla, inte bara inom forskarvärlden.

Kontakt

Emma Johansson, Lunds universitet

[email protected]

Läs mer om min forskning


Lägg till en kommentar