Daniel Sarabi

Vad får allt liv att fungera?

Jag är biofysiker och mitt arbete kretsar kring att utveckla nya metoder och verktyg för att studera proteiners struktur och funktion genom att kombinera olika vetenskapliga strategier. Jag forskar om ett protein som transporterar viktiga ämnen till bland annat levern, hjärtat och hjärnan men som ibland på grund av bland annat genetiska faktorer faller sönder, och klumpar ihop sig mer och mer tills att organen slutar att fungera.

Jag vill veta vad som får proteinet att hålla ihop eller att falla sönder så att vi kan utveckla nya läkemedel som håller ihop proteinet. För att uppnå detta, använder jag mig av enormt starka ljusstrålar från partikelaccelatorer i samband med superdatorer för att kunna se det som tidigare varit osynligt.

Kontakt

Daniel Sarabi, Lunds universitet

[email protected]

Läs mer om min forskning


Lägg till en kommentar