Terese Lindberg

Foto: www.bth.se/nyheter/smart-troja-kan-radda-liv/

Hjärtrytmrubbningar hos äldre

Min forskning handlar om äldre personer och hjärtrytmrubbningar- förmaksflimmer och är baserade på intervjuer och medicinska undersökningar som genomförts på 6904 personer.

Resultaten visar på ökande förekomsten av förmaksflimmer i den äldre befolkningen, att överlevnaden skiljer sig mellan individer med och utan förmaksflimmer samt att män dör tidigare än kvinnor.

Vi vet sedan tidigare att förmaksflimmer ger ökad risk för stroke, något som kan avhjälpas med hjälp av tidig diagnos och rätt behandling. Resultaten visar att endast 42.8 % har rätt behandling och med hjälp av ny teknik-långtids EKG så fann vi 5 % med oupptäckta förmaksflimmer.

Vidare visar resultaten att äldre personer saknar kunskap om sitt förmaksflimmer vilket påverkar det dagliga livet. De äldre har även tankar och frågor om sin behandlingen, men saknar möjlighet att ställa frågor på grund av bristande uppföljning från hälso- och sjukvården.

Kontakt:

Blekinge tekniska högskola
Institutionen för hälsa
[email protected]

https://www.bth.se/staff/terese-lindberg-tri/


Lägg till en kommentar