Terence Fell

Terence Fell_940x570

Hållbara och trygga stadsdelar

Jag är forskare i statsvetenskap och undersöker vilka faktorer som påverkar utvecklingen av socioekonomisk och sociokulturell hållbarhet.
I en kartläggning undersöker jag några av Sveriges mest utsatta stadsdelar. Genom att mäta hur faktorer som sysselsättning, utbildning, inkomst, demografi och mångkulturism påverkar en stadsdel kan man se vilka faktorer som bidrar mer än andra till att stadsdelarna mår bra över tid.

Jag vill med min forskning visa politiker och beslutsfattare vilka insatser som gör mest nytta i byggande av hållbara och trygga stadsdelar.

Kontaktuppgifter
Terrence Fell
Mälardalens högskola

Lägg till en kommentar