Blekinges bästa forskningspresentatör 2014 är

PETER ANDERBERG

elin
Elin Sandelius

Publikens röster vägde lika tungt som juryns. Fritt inträde!

Tid

ForskarFredag 26 september kl. 18:30-20:00

Plats

Kreativum, Karlshamn

Konferencier

Elin Sandelius, Producent Sandelius Kultur & Nöje

Annie-RIsberg
Annie Risberg
Erik-Hultgren
Erik Hultgren
AndreasNordin
Andreas Nordin

Jury

Andreas Nordin, Lektor Institutionen för pedagogik Linnéuniversitetet

Erik Hultgren, Politisk redaktör BLT – Blekinge Läns Tidning

Annie Risberg, Skådespelare/kulturarbetare Karlshamn

Kontaktperson

Tina Ivarsson, Kreativum
E-post:  [email protected]

Tävlande forskare