Håkan Grahn

FGP2014-Blekinge-Hakan-Grahn-940px

Big Data – Möjligheter och utmaningar

Jag forskar om parallella datorsystem.

Data genereras i en allt högre takt och i många olika former. Analys av stora datamängder innebär både stora möjligheter, men samtidigt stora utmaningar. Hanteringen och analysen av stora datamängder kallas ofta för big data och big data analytics. Mycket värde och även kostnadsbesparingar kan genereras genom att analysera stora datamängder. Detta ställer dock stora krav på de bakomliggande systemen, både på algoritmer för dataanalys och den underliggande hårdvaran som lagrar och bearbetar informationen. En viktig faktor är att systemen måste vara skalbara, dvs kunna hantera större och mer komplexa datamängder. Här är parallella datorsystem en viktig byggsten, då man kan öka prestandan i dem genom att öka antalet beräkningsnoder. Vidare måste även de algoritmer och program som används för att analysera stora datamängder vara skalbara, dvs man måste på ett effektivt sätt kunna dela upp analysen i mindre delproblem för att kunna dra nytta av fler och fler beräkningsnoder i ett system.

Kontaktuppgifter
E-post: [email protected]
Webbplats: http://www.ide.bth.se/~hgr/

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar