Sunil Kumar Ramamoorthy

Sunil Kumar Ramamoorthy

Hållbara material för en grön framtid

Jag undersöker och utvecklar nya polyma material som kan användas för tillverkning av plastprodukter, tekniska textilier och kompositer.

I manufacture materials from renewable resources to replace materials produced from petroleum-based resources. The materials are produced from natural fibers and plastic made from soybean oil; both are renewable and abundant. The properties of these materials I manufacture are higher than several materials available today in the market. It satisfies the requirements of many automotive and construction applications. It can also biodegrade on disposal which reduces the environmental load.

Kontaktuppgifter
Sunil Kumar Ramamoorthy
Högskolan i Borås
[email protected]

”Han skapar material för ett mer hållbart samhälle” – Reportage om Sunils forskning


Lägg till en kommentar

1 kommentar

  1. Vinnare i sex orter korade - Forskar Grand Prix |

    […] Sunil Kumar Ramamoorthy Hållbara material för en grön framtid […]

    Svara