Sofie Mohlin

Kycklingar och barncancer – hur hänger det ihop?

Barncancer är ovanligt, men alldeles för många familjer drabbas och överlevnaden är för låg. Jag forskar på en cancerform som uppstår redan när barnet ligger i magen. För att kunna studera den processen på labbet behövs modeller som efterliknar den verkliga miljön, och vi använder kycklingembryon för att åstadkomma det. Genom att ändra på gener, antingen sätta in eller ta bort, kan vi undersöka vad som händer med embryots tillväxt och vilka förändringar som leder till cancer. Den kunskapen ger oss sedan verktyg som kan användas när patienten kommer in för diagnos, och för att förstå varje enskilt barns cancer. Det senare leder till att behandlingen kan skräddarsys vilket ökar chanserna för överlevnaden och minskar oönskade biverkningar. Inget barn ska behöva dö i cancer!

Kontakt

Sofie Mohlin, Lunds universitet

[email protected]

Läs mer om min forskning


Kommentering är avstängd.