Sara Ullström

Kan flygfrittrörelsen förändra flygnormen?

Under de senaste åren har flygets klimatpåverkan uppmärksammats allt mer i Sverige, och en social rörelse för att minska flygresandet har växt fram. Min presentation kommer att diskutera hur den här rörelsen utmanar koldioxidintensiva normer, och betydelsen av det i omställningen till ett hållbart samhälle.

I min forskning undersöker jag debatten om flygets klimatpåverkan och kartlägger hur rörelsen kring minskat flygresande har tagit form. Genom att öka förståelsen för hur nya uppfattningar och berättelser om flygresande har uppstått och fått spridning belyser min forskning betydelsen av kollektiva livsstilsförändringar för att möta både nationella och internationella klimatmål.

Kontakt:

[email protected]

Sara Ullström, doktorand vid Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling; LUCSUS.

Läs mer om min forskning 


Lägg till en kommentar